خانه » درباره ما

درباره ما


در اجرای ماده 131 قانون کار مصوب 1369 و آئین نامه ها و مقررات مربوط به آن و به منظور هماهنگی و مدیریت یکپارچه در فعالیتهای انبوه سازان مسکن و ساختمان در کشور کانون سراسری انجمن های کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران تشکیل و در تاریخ 1383/3/29 به ثبت رسید.
صنعت مسکن ساختمان با پوشش 1200 گروه شغلی و گردش سرمایه ای بیش از پانصد هزار میلیارد ریال توانسته است رتبه اول سهم اشتغال و سرمایه گذاری را در کشور به خود اختصاص دهد.
انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان قم و شرکت های عضو آن نیز به عنوان یکی از فعال ترین انجمن های انبوه سازی در کشور توانسته است با راه اندازی شرکت های بزرگ و کنسرسیوم های تولید مسکن در داخل و خارج از کشور عزیزمان همچون کشورهای ارمنستان ، قبرس ، امارات عربی متحده و…. سهم بسزایی را در اقتصاد کلان کشور ایفا نماید.
امید است دولت محترم جمهوری اسلامی نیز با حمایت بیش از پیش خود بتواند باعث شکوفایی هر چه بیشتر این انجمن و رشد و توسعه اقتصاد غیر دولتی گردد.